Nghĩa của từ: am ideal

* đs.
rađican của một iđêan

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App