Nghĩa của từ: amalgamated subgroup

*
nhóm con hốn tống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App