Nghĩa của từ: amortization of a debt

* kt.
sự thanh toán nợ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App