Nghĩa của từ: amount of inspection

* kt.
số lượng kiểm tra, khối lượng điều tra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App