Nghĩa của từ: analytic demonstration

*
phép chứng minh giải tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App