Nghĩa của từ: and so forth

*
vân vân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App