Nghĩa của từ: annular eclipse

* tv.
sự che khuất hình vành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App