Nghĩa của từ: antichain

* đs.
dây chuyền ngược, phản xích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antichain
- (đại số) dây chuyền ngược, phản xíchĐộng từ BQT - Android App