Nghĩa của từ: anticollineation

*
phép phản cộng tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

anticollineation
- phép phản cộng tuyếnĐộng từ BQT - Android App