Nghĩa của từ: antieries

* tk.
chuỗi ngược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antieries
- (thống kê) chuỗi ngượcĐộng từ BQT - Android App