Nghĩa của từ: antimode

* xs.
antimôt (điểm cực tiểu của mật độ phân phối)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antimode
- (Tech) đối mốt, đối kiểu, đối loại, mốt ngượcĐộng từ BQT - Android App