Nghĩa của từ: antiparallelogram

*
hình thang cân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antiparallelogram
- hình thang cânĐộng từ BQT - Android App