Nghĩa của từ: antiradical

* đs.
đối căn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antiradical
- (đại số) đối cănĐộng từ BQT - Android App