Nghĩa của từ: antisine

*
acsin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

antisine
- acsinĐộng từ BQT - Android App