Nghĩa của từ: aperiodic group

*
nhóm không tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App