Nghĩa của từ: aperiodic state

*
trạng thái không tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App