Nghĩa của từ: apolar

*
liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

apolar
* tính từ
 - không cựcĐộng từ BQT - Android App