Nghĩa của từ: applicable surface

* hh.
mặt trải được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App