Nghĩa của từ: approximability

*
tính xấp xỉ được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

approximability
- tính xấp xỉ đượcĐộng từ BQT - Android App