Nghĩa của từ: approximate derivate

* gt.
đạo hàm xấp xỉ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App