Nghĩa của từ: approximately

*
một cách xấp xỉ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

approximately
* phó từ
 - khoảng chừng, độ chừngĐộng từ BQT - Android App