Nghĩa của từ: apsis

*
điểm xa nhất trên đường cong (trong toạ độ cực);\r\n
[Thiên văn]\r\nđiểm cận nhật và viễn nhật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

apsis /'æpsis/
* danh từ, số nhiều apsides
/æp'saidi:z/

 - (thiên văn học) cùng điểm
Động từ BQT - Android App