Nghĩa của từ: area-preserving

*
bảo toàn diện tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

area-preserving
- bảo toàn diện tíchĐộng từ BQT - Android App