Nghĩa của từ: areolar

*
(thuộc) diện tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

areolar
- xem areolaĐộng từ BQT - Android App