Nghĩa của từ: arithmetic unit

* mt.
đơn vị số học, bộ số học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

arithmetic unit
- (Tech) bộ phận số họcĐộng từ BQT - Android App