Nghĩa của từ: assets

* kt.
tài sản; tiền có

Nghĩa trong từ điển StarDict:

assets
- (toán kinh tế) tài sản; tiền có
 - fixed a. tài sản cố định
 - personal a. động sản
 - real a.bất động sảnĐộng từ BQT - Android App