Nghĩa của từ: assibnable scause

* tk.
nguyên nhân không ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App