Nghĩa của từ: assigument problem

* kt.
bài toán phân phối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App