Nghĩa của từ: associated tensions

*
các tenxơ thay phiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App