Nghĩa của từ: associator

* đs.
cái liên hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

associator
- (đại số) cái liên hợpĐộng từ BQT - Android App