Nghĩa của từ: astronomical frame of reference

* tv.
hệ quy chiếu thiên văn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App