Nghĩa của từ: astronomical trial

* tv.
tam giác thị sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App