Nghĩa của từ: asymptotic path

* gt.
đường tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App