Nghĩa của từ: asymptotic series

* gt.
chuỗi tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App