Nghĩa của từ: at a point

*
(tại) một điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App