Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App