Nghĩa của từ: attainable accuracy

*
độ chính xác trong, thông tin Fisơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App