Nghĩa của từ: attractor

* gt.
điểm hấp dẫn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

attractor
- xem attractĐộng từ BQT - Android App