Nghĩa của từ: average sample number

* tk.
cỡ, mẫu trung bình (ASN)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App