Nghĩa của từ: averge duration of life

* tk.
tuổi thọ trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App