Nghĩa của từ: axial homology

*
phép thấu xạ trục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App