Nghĩa của từ: axial symmetry

*
phép đối xứng trục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

axial symmetry
- (Tech) tính đối xứng theo trụcĐộng từ BQT - Android App