Nghĩa của từ: axiomatic system

* log.
hệ tiên đề

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App