Nghĩa của từ: balanced sampler

*
mẫu cân bằng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App