Nghĩa của từ: ball and socket

* kỹ.
bản lề hình cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ball and socket
- (kỹ thuật) bản lề hình cầuĐộng từ BQT - Android App