Nghĩa của từ: bank note

* kt.
tín phiếu ngân hàng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App