Nghĩa của từ: best approximately

*
phép xấp xỉ [tối ưu, tốt nhất]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App