Nghĩa của từ: biased

* tk.
chệch; không đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biased
- (thống kê) chệch; không đối xứngĐộng từ BQT - Android App