Nghĩa của từ: biased coin

*
đồng tiền không đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App