Nghĩa của từ: bicharacteristic

*
song đặc trưng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bicharacteristic
- song đặc trưngĐộng từ BQT - Android App